PMD-360

 

PMD-360


ویژه گیها:

دارای تکنولوژی MCU جهت کاهش آلارم کاذب
جبران کننده دمایی دوگانه جهت کاهش آلارم کاذب
قابلیت تنظیم پالس شمار برای محیط های نامناسب
مقاوم در برابر نور سفید
مقاوم در برابر امواج رادیویی
دارای رله خروجی NC/NO
دارای تکنولوژی سطح عملکرد شناور جهت عملکرد بهتر سنسور
دارای تکنولوژِی ساخت SMTجهت افزایش پایداری درعملکرد

مشخصات فنی:

 

دانلود راهنما


Copyright: Prella Security Group 2023, All rights reserved