» RE-22

 

RE-22


ویژه گیها:

طراحی ظریف به همراه کلید اضطراری بزرگ 
کارکرد رادیوئی و بدون نیاز به سیم
حمل راحت و آسان
LED  نشان دهنده وضعیت  
مناسب جهت فعال کردن دستگاه  در مواقع خطر و اضطرار


مشخصات فنی:

 

دانلود راهنما


Copyright: Prella Security Group 2023, All rights reserved